Poklopy z kompozitních materiálů mají zelenou

Předně bychom si měli ujasnit, co je to kompozit. Jedná se o materiál, který sestává ze dvou, případně více komponent, jejichž fyzikální vlastnosti jsou odlišné. Nejčastějšími případy kompozitů jsou skleněná vlákna a pryskyřice organických polymerů.  V zásadě jde o to propojit pojivo s vláknovou výztuhou a vytvořit kompaktní, pevný, a zároveň lehký, nekorodující výrobek, navíc odlitý podle tvaru požadované formy.
Kompozitní poklopy se vyrábí jako zátěžové, nebo pochůzné desky, určené do běžného prostředí namáhaného povětrnostními vlivy. Jsou ovšem vhodné i pro namáhané prostory chemikáliemi, např. v zemědělské výrobě – pro zakrývání odpadových jímek, skladování umělých hnojiv, pro kanalizační šachty, apod.
víko žlabu.jpg

Můžeme je rozdělit podle několika hledisek

Rozdělení desek podle tvaru
·         Kruhové poklopy na šachty, odpovídající normě DN 600 mm.
·         Kruhové a další speciální tvary (křivky) podle technických požadavků konstrukce šachet.
·         Pravoúhlé desky čtvercové, případně obdélníkové. V současné době nejčastěji uplatňované řešení zakrývání technických šachet.
loď na poklopu.jpg
Rozdělení podle typu konstrukce
·         Lisované kruhové kryty šachet z kompozitních materiálů.
·         Stejné složení krytů i bočnic, některé z bočnic ovšem nejsou uzavřeny.
·         Poklop vytvořený z litého roštu a dvou potahových vrstev. Okraje poklopu uzavírá ocelový nosník profilu U. Lícová (pochůzná) strana je zabezpečena protiskluznou úpravou z křemičitého písku zalitého do vrstvy epoxidové pryskyřice.
Kryty podle zátěže
·         Speciální zátěžové kryty podle státní normy ČSN EN 124. Zátěže se rozdělují podle hmotnosti na třídy A, B, C, D.
·         Kryty šachet a poklopy pochůzné do maximální hmotnosti 250 kg na čtvereční metr.
pták na poklopu.jpg

Výhody kompozitních materiálů

·         Velmi nízká hmotnost celého kompletu. Budete-li porovnávat výrobek o shodných rozměrech s litinovým, bude jeho hmotnost pětinásobně nižší.
·         Nevodí elektrický proud, což přispívá k vysoké bezpečnosti osob při kontaktu zejména s technickými šachtami.
·         Jsou rozměrově i tvarově variabilní – je možné je odlévat podle různých forem.
·         Nevykupují je ve sběrnách jako odpad, což bývá u litinových a ocelových krytů často problém, jak je zabezpečit před krádeží.
·         Velmi dlouhá životnost – materiál nepodléhá korozi a po dlouholetých zkušenostech s výrobky z laminátu se traduje, že kompozitní materiály své tvůrce většinou přežijí.
·         Bezúdržbové a odolné materiály odolávají působení agresivních chemikálií a jsou použitelné do extrémních povětrnostních podmínek (déšť, mráz, letní vedro, UV záření).